PL | EN | HE
  • Facebook

About kibbutz

ideology people
 agriculture  film
 antisemitism  wartime
 today  grochow
„Wiele było w Polsce miejsc, gdzie żydowska młodzież uczyła się uprawy ziemi. Jednym z nich był Grochów koło Warszawy, gdzie znajdowała się wzorowa żydowska kolonia, kwuca (grupa) w pełnym sensie tego słowa. Tamtejsze dziewczęta – córkirabinów i kupców – doiły krowy, uprawiały ziemię i mówiły po hebrajsku wymawiając słowa na sefardyjską modłę, a dawni uczniowie jeszywy orali ziemię i siali, wykazując sporą zaradność oraz znajomość rolnictwa. Zjeżdżali się tutaj młodzi z Galicji, Litwy, Wielkopolski, Ukrainy i wszyscy żyli z sobą po bratersku. W koloniach tych ideały socjalistyczne i żydowskie stawały się częścią rzeczywistości.” - Isaac Bashevis Singer na łamach żydowskiego „Forwerts”, 1944 rok.

“There were many places in Poland where Jewish youth learned to work the land. One of them was Grochów near Warsaw, where a model Jewish settlement, or kvutza, existed. The girls who lived there – daughters of rabbis and merchants – would milk cows, cultivate the land and speak Hebrew, pronouncing the words the Sephardic way, while former yeshiva students plowed for crops, exhibiting impressive skill and knowledge of husbandry. Young people from all over Galicia, Lithuania, Greater Poland and Ukraine came here and lived together like brothers and sisters. In such places, the socialist and Jewish ideals were becoming part of reality” – wrote Issac Bashevis Singer in the Jewish newspaper “Forward” in 1944.