PL | EN | HE
  • Facebook

אודות הפרוייקט

מטרת פרוייקט "קידום מורשת החווה החקלאית היהודית החלוצית בגרוכוב" היא ליידע את תושבי ורשה בדבר קיומה של מורשת תרבותית נשכחת הקשורה לנוכחותם של יהודים בגרוכוב ולהנציח מקום המשמעותי לתולדות היהודים בפולין.

 

הקיבוץ בגרוכוב היה המוסד הגדול והידוע ביותר שהכין יהודים להגירה לארץ ישראל. הוא פעל מתחילת שנות העשרים עד שנת 1942 וחשיבותו חורגת מאופיו הסוציאליסטי-ציוני ונוגעת גם להיותו בסיס למחתרת האנטי-נאצית בזמן ההכנות למרד בגטו ורשה. כיום פוקדות את המקום משלחות של ישראלים צעירים שעבורם מהווה זה מקום יוצא דופן בחשיבותו. ברצוננו להפוך את המקום למשמעותי באותה מידה גם על מפת וורשה העכשווית.

הפצת הידע אודות החווה מאפשר לנו להזכיר לוורשאים את דבר קיומה של היסטוריה יהודית גם בגדה המזרחית של עיר הבירה. רוב פעולותינו מתקיימות ברמה המקומית ומיועדות עבור תושבי שכונת גרוכוב. למרות שהם חיים בסמוך למקום בו שכנה בעבר החווה, הם אינם מודעים לדבר קיומו בעבר של קיבוץ ממש בלב חיי היומיום שלהם. מאז אפריל 2013 עוסקת העמותה ע"ש ש. אנ-סקי בהפצת המידע על תולדות קיבוץ גרוכוב באמצעות הרצאות, מצגות, סיורים וסדנאות חינוכיות. הודות לפעילותינו הוזכר כבר סיפורו של הקיבוץ בעיתונים וברדיו. ניתן לקרוא עוד על פועלנו כאן. אם עולים בדעתך רעיונות נוספים לפעילות הקשורה לקיבוץ, אנא פנה/י למתאמת הפרוייקט מניה צ'סלה בכתובת הדוא"ל mciesla@anski.org.

 

הפרוייקט זכה למימון עמותת המכון ההיסטורי היהודי בפולין ובזכות מענק זה הסתייע בידינו להקים את אתר האינטרנט.